Gwasanaeth Cymraeg

Rydym yn cynnig gwasanaeth trawsgrifio Cymraeg.

Mae prisiau’n cychwyn o £2.00 y munud o sain am gyfweliadau sy’n cynnwys hyd at 3 person. Mae’r pris yma’n cynnwys adnabod siaradwyr unigol a phrawfddarllen.

Rydym yn fodlon rhannu esiamplau o waith trawsgrifio Cymraeg sydd eisoes wedi eu cwblhau gan Snowdon Transcripts.

Anfonwch e-bost er mwyn trafod eich gofynion. Bydd pris yn cael ei gytuno hefo chi CYN cychwyn ar unrhyw waith.